KWK Makoszowy - Punkt wydawania aparatów ucieczkowych

KWK Makoszowy
Punkt wydawania aparatów ucieczkowych. 
Aparat tlenowy ucieczkowy jest przeznaczony do ochrony układu oddechowego użytkownika podczas jego wycofywania się (ucieczki) ze strefy zagrożonej gazami szkodliwymi dla zdrowia oraz tam, gdzie stężenie tlenu jest niewystarczające do oddychania.
Aparaty tlenowe ucieczkowe przeznaczone są wyłącznie do samoratowania (ucieczki) z zagrożonej strefy w przypadku niebezpieczeństwa i nie mogą być stosowane podczas pracy.
Górnicy przechodzą szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie korzystania z aparatów.
Każdy górnik zjeżdżający pod ziemie musi posiadać przy sobie tego typu aparat ucieczkowy. W przypadku, gdy osoba dozoru ruchu lub kierownictwa zakładu górniczego stwierdzi, że pracownik nie ma przy sobie sprzętu ochrony układu oddechowego, może zastosować sankcje dyscyplinarne przewidziane w Kodeksie pracy.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz