Czarny dunajec


 

fuji x-t3
telekonwerter 1.4
fujinon 70-300 

KWK Makoszowy - Łaźnia łańcuszkowa

KWK Makoszowy
Łaźnia łańcuszkowa 
"Przed zjazdem udają się robotnicy do szatni, gdzie zmieniają swoje codzienne ubrania na robocze. Szatnie są to najczęściej wysokie hale, w których wyciągnięte wysoko pod wiązania dachowe wiszą na łańcuszkach ubrania pracowników. Drugie końce łańcuszków biegną do oparć ławek dla rozbierania się, gdzie w specjalnych uchwytach są zamknięte na kłódki. Ze względu na potrzebę wysuszenia częstokroć przemoczonej w kopalni odzieży zakłada się w szatni kaloryfery i stwarza przewiew. Obecnie istnieją tendencje do budowania szatni kasetonowych.
Łaźnie mają na celu umożliwienie robotnikom umycia się po pracy. Zazwyczaj przedstawiają się one w postaci szeregu natrysków, do których doprowadza się zimną i ciepłą wodę. W przejściach między szatnią i łaźnią zakłada się obecnie w kopalniach solaria. Przejścia te są silnie naświetlane rzędami lamp rtęciowych o bańkach ze szkła kwarcowego, wysyłających promienie ultrafioletowe. Codzienne naświetlanie ciała przed i po pracy ma wyrównać brak światła słonecznego w podziemiach kopalni, który odbija się szkodliwie na zdrowiu górnika. Przy łaźniach znajdują się również ambulatoria dla doraźnego opatrzenia drobnych skaleczeń nieuniknionych w czasie pracy oraz dla udzielenia pierwszej pomocy rannym przed przybyciem lekarza."
cytat z publikacji Budryk W, Lesiecki W; Górnictwo tom I, Zarys Górnictwa, wyd. 2; Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, Katowice 1959

KWK Makoszowy - Punkt wydawania aparatów ucieczkowych

KWK Makoszowy
Punkt wydawania aparatów ucieczkowych. 
Aparat tlenowy ucieczkowy jest przeznaczony do ochrony układu oddechowego użytkownika podczas jego wycofywania się (ucieczki) ze strefy zagrożonej gazami szkodliwymi dla zdrowia oraz tam, gdzie stężenie tlenu jest niewystarczające do oddychania.
Aparaty tlenowe ucieczkowe przeznaczone są wyłącznie do samoratowania (ucieczki) z zagrożonej strefy w przypadku niebezpieczeństwa i nie mogą być stosowane podczas pracy.
Górnicy przechodzą szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie korzystania z aparatów.
Każdy górnik zjeżdżający pod ziemie musi posiadać przy sobie tego typu aparat ucieczkowy. W przypadku, gdy osoba dozoru ruchu lub kierownictwa zakładu górniczego stwierdzi, że pracownik nie ma przy sobie sprzętu ochrony układu oddechowego, może zastosować sankcje dyscyplinarne przewidziane w Kodeksie pracy.