KWK Makoszowy - Łaźnia łańcuszkowa

KWK Makoszowy
Łaźnia łańcuszkowa 
"Przed zjazdem udają się robotnicy do szatni, gdzie zmieniają swoje codzienne ubrania na robocze. Szatnie są to najczęściej wysokie hale, w których wyciągnięte wysoko pod wiązania dachowe wiszą na łańcuszkach ubrania pracowników. Drugie końce łańcuszków biegną do oparć ławek dla rozbierania się, gdzie w specjalnych uchwytach są zamknięte na kłódki. Ze względu na potrzebę wysuszenia częstokroć przemoczonej w kopalni odzieży zakłada się w szatni kaloryfery i stwarza przewiew. Obecnie istnieją tendencje do budowania szatni kasetonowych.
Łaźnie mają na celu umożliwienie robotnikom umycia się po pracy. Zazwyczaj przedstawiają się one w postaci szeregu natrysków, do których doprowadza się zimną i ciepłą wodę. W przejściach między szatnią i łaźnią zakłada się obecnie w kopalniach solaria. Przejścia te są silnie naświetlane rzędami lamp rtęciowych o bańkach ze szkła kwarcowego, wysyłających promienie ultrafioletowe. Codzienne naświetlanie ciała przed i po pracy ma wyrównać brak światła słonecznego w podziemiach kopalni, który odbija się szkodliwie na zdrowiu górnika. Przy łaźniach znajdują się również ambulatoria dla doraźnego opatrzenia drobnych skaleczeń nieuniknionych w czasie pracy oraz dla udzielenia pierwszej pomocy rannym przed przybyciem lekarza."
cytat z publikacji Budryk W, Lesiecki W; Górnictwo tom I, Zarys Górnictwa, wyd. 2; Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, Katowice 1959

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz